NHÀ PHỐ THẢO NGUYÊN

  • Tổng diện tích phân khu Thảo Nguyên: 6,5 ha
  • Số lượng nhà phố: 222 căn
  • Diện tích xây dựng: 34%
  • Loại hình sản phẩm: nhà phố điển hình, nhà phố đầu hồi và nhà phố đặc biệt
  • Diện tích sản phẩm: 90 – 327m2

Nhà phố thương mại điển hình

Nhà phố thương mại điển hình chiếm số lượng lớn nhất trong ba mẫu thiết kế. Mỗi căn nhà phố được chăm chút một cách tỉ mỉ với sự hài hòa trong giữa khu vực kinh doành và khu vực sinh hoạt chung.

 • Số lượng nhà phố: 173 căn
 • Diện tích đất: 90 – 112 m2
 • Diện tích xây dựng: 83 m2
 • Tổng diện tích sàn: 317 m2

Nhà phố thương mại đầu hồi

Nhà phố thương mại điển hình chiếm số lượng lớn nhất trong ba mẫu thiết kế. Mỗi căn nhà phố được chăm chút một cách tỉ mỉ với sự hài hòa trong giữa khu vực kinh doành và khu vực sinh hoạt chung.

 • Số lượng nhà phố: 34 căn
 • Diện tích đất: 179 – 263 m2
 • Diện tích xây dựng: 120 m2
 • Tổng diện tích sàn: 460,5 m2

Tham khảo thêm

BẠN MUỐN TƯ VẤN ĐỂ LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI

0904906007
Tư vấn ngay

Tư Vấn ngay